Sự tham gia của các trường đại học

Thư ngỏ

Nghiên cứu khảo sát toàn cầu về Phong cách sống bền vững

Dự án này trong khuôn khổ cuả các hoạt động Khung trong  quá trình Marrakech, về tiêu thụ và sản xuất bền vững SCP (Marrakech Process on Sustainable Consumption and Production  www.unep.fr/scp/marrakech), một quá trình toàn cầu nhiều thành phần tham gia với mục tiêu củng cố Chương trình khung hỗ trợ cho các khu vực và các quốc gia thực hiện tiêu thụ và sản xuất bền vững SCP, trong đó có khảo sát toàn cầu về phong cách sống bền vững. Nghiên cứu khảo sát toàn cầu về phong cách sống bền vững, do Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc UNEP hợp tác với Bộ Môi trường Thụy Điển và Hiệp hội quốc tế các trường Đại học IAU.

 

Nghiên cứu khảo sát toàn cầu về phong cách sống bền vững là một sáng kiến đầy tham vọng để tìm hiểu về phong cách sống bền vững- thách thức cho thế hệ hôm nay và tương lai- để tìm hiểu về nhận thức, tầm nhìn và ý tưởng cuả những người trẻ tuổi trên toàn thế giới từ các nền văn hoá khác nhau.

 

Quan tâm đến các thay đổi cuả môi trường, và đặc biệt là biến đổi khí hậu, và các thách thức về kinh tế xã hội liên quan đến các vấn đề này, chúng ta nhận thấy rõ ràng là phong cách sống bền vững phù hợp hơn cần được các cộng đồng các địa phương và toàn cầu thúc đẩy. Các trường đại học có vai trò to lớn trong quá trình này.

 

Hiệp hội quốc tế các trường đại học IAU là tổ chức liên kết các thành viên trong hệ thống giáo dục đại học cuả hơn 130 quốc gia để cùng nhau hành động trong các vấn đề liên quan đến giáo dục và sinh viên, trong đó có giáo dục và nghiên cứu về môi trường và phá triển bền vững, là thành viên tích cực cuả Nghiên cứu khảo sát toàn cầu này. IAUu gọi các thành viên cuả Hiệp hội hưởng ứng và tham gia tích cực.

 

Sự tham gia cuả  các trường đại học là một cơ hội hiếm có để biểu hiện cam kết quốc tế hướng tới phát triển bền vững, và đặc biệt là phát huy và nâng cao vị thế cuả lớp trẻ bằng cách lắng nghe tiếng nói cuả họ về những suy nghĩ, nhận thức và ý tưởng về sự phát triển bền vững trong cuộc sống hàng ngày và về tương lai.

 

Nghiên cứu khảo sát toàn cầu về phong cách sống bền vững có các đối tác tại 15 nước, trong đó có Việt Nam, tại khắp các vùng các châu lục trên thế giới. Do vậy Nghiên cứu khảo sát toàn cầu này có thể liên kết và thiết lập mạng lưới toàn cầu với các trường đại học, các viện nghiên cứu và các chuyên gia về phong cách sống bền vững. Các thầy cô giáo có thể sử dụng Nghiên cứu khảo sát toàn cầu như công cụ giảng dạy. Các trường đại học sẽ được đánh giá cao trong các hoạt động cuả nghiên cứu khảo sát, trên website, trong các hội thảo và các báo cáo, xuất bản phẩm.

 

Tại Việt Nam, Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) thuộc Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam (VUSTA) là điều phối viên của Nghiên cứu khảo sát này tại Việt Nam, hợp tác với các tổ chức Môi trường và các Trường Đại học tham gia Nghiên cứu khảo sát toàn cầu.

 

Bản câu hỏi Nghiên cứu khảo sát toàn cầu tại trang web GSSL tại địa chỉ

http://www.unep.fr/gssl bằng các tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Nhật Bản và tiếng Việt.  Chúng tôi mong muốn các bạn trẻ trả lời Bản câu hỏi online. Nếu cần thiết, các bạn cũng có thể tải bản câu hỏi từ trang web, trả lời trên máy tính và gửi file mềm hoặc bản in  đến địa chỉ gssl.vietnam@gmail.com.  Tuy nhiên, chúng tôi mong đợi các bạn trẻ trả lời Bản câu hỏi trên mạng internet hơn cả.

 

 

 

Arab Hoballah                                                       Eva Egon Polak

Giám đốc,                                                              Tổng thư ký

Ban phát triển bền vững                                        Hiệp hội quốc tế các trường đại học IAU

Chương trình Môi trường LHQ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *