[Photo Book] Ecoweek _ Hành trình đến lối sống sinh thái

Tuần lễ Sinh thái 2018 – Eco-week 2018 đã mang lại những ý tưởng và hành động mới, thú vị liên quan đến lối sống sinh thái dưới các góc độ khác nhau với mỗi ngày một chủ đề, bao gồm: Nước, Rác thải, Du lịch có trách nhiệm, Thực phẩm, Tiêu dùng sinh thái và Khởi nghiệp xanh.

Cuốn sách ảnh này sẽ giúp quý vị hình dung được một tiến trình thực hiện Ecoweek như thế nào. Quá trình không chỉ diễn ra trong một tuần mà còn cả thời gian trước đó và sau chương trình. Với sự huy động nguồn lực từ đội ngũ những người làm vườn thực tế, những thanh niên sống trải nghiệm trong nông nghiệp, người khởi nghiệp với nhiều thành công, đội ngũ giảng viên nguồn về lồng ghép lối sống sinh thái trong các trường Đại học từ Bắc đến Nam, người dân ở các khu vườn, rừng, sinh viên trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và các trường Đại học khác.