Những bước đi đầu tiên trên “Hành trình đến lối sống sinh thái”

Ecoweek 2018 có lẽ đã khép lại nhưng cuộc “Hành trình đến lối sống sinh thái” vẫn sẽ tiếp tục ….

Đó là tuổi trẻ, là cống hiến, những suy tư và là những hành động cho xã hội và môi trường. Chúng tôi trân trọng và ghi nhớ những giá trị đó từ các bạn.

BTC chương trình “ECOWEEK” rất vui khi chúng ta đã cùng nhau học tập, chia sẻ những kiến thức, câu chuyện để cùng nhau trở thành những mầm xanh đong đầy yêu thương và lan tỏa. Cảm ơn các bạn đã trở thành nguồn cảm hứng cho những người xung quanh mình.

“Ecoweek” thật may mắn vì có các bạn là những hạt nhân lan tỏa quan trọng trong hành trình lâu dài này.
“Khi ta thay đổi, thế giới thay đổi”

 

Lê Thảo