Diễn đàn

C&E tham gia với tư cách đối tác tình nguyện từ tháng 12 năm 2008 và hiện nay đã có mạng lưới các sinh viên tích cực hưởng ứng thảo luận về phong cách sống tại các trường: Đại học Ngoại thương Hà Nội, Trường Đại học Mỹ thuật và Công Nghiệp Hà Nội, trường Đại học Kinh tế Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Trường Đại học RMIT Hà Nội, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Huế… và Mạng lưới Thiennhien.net

 

Nghiên cứu Khảo sát về phong cách sống bền vững tại Việt Nam hướng tới đối tượng trực tiếp là 500 sinh viên, thanh niêngián tiếp là những người trẻ tuổi Việt Nam có thể chia sẻ cách sống, cách nhìn nhận tương lai với các bạn trên khắp thế giới với các nền văn hóa khác nhau. Điều đó rất quan trong đối với những người trẻ tuổi, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng năng lượng và biến đổi khí hậu có thể gây ra các tác động xấu với nền kinh tế, xã hội và môi trường, đặc biệt là với người nghèo và các nước đang phát triển.  Theo nghiên cứu cuả Ngân hàng thế giới, Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất do biến đổi khí hậu, do hạn hán lũ lụt, mưa bão và do mực nước biển dâng xâm nhập mặn và gây ngập lụt đồng bằng châu thổ. Do vậy, các bạn trẻ trong nghiên cứu khảo sát này sẽ có thêm thông tin và suy nghĩ về tương lai, về lối sống hài hoà với thiên nhiên môi trường, về trách nhiệm bào vệ môi trường, trách nhiệm với cuộc sống mai sau với phong cách sống đẹp, sống bền vững.

Xuất phát từ nhu cầu cuả các bạn sinh viên, thanh niên và Đoàn thanh niên các trường ĐH, được sự tài trợ của Chương trình PTBV(ESDP)- Vụ Khoa Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, C&E phối hợp với 4 trường Đại học và mạng lưới thiennhien.net  tổ chức 5 Diễn đàn về phong cách sống bền vững trong tháng thanh niên- tháng 3 năm 2009 tại các trường ĐH và mạng lưới. Diễn đàn nhằm tạo  sân chơi cho giới trẻ để cùng nhau thảo luận về các vấn đề phát triển bền vững, sản xuất và tiêu thụ bền vững, phong cách sống bền vững, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. Những người trẻ tuổi Việt Nam có thể tham gia vào các phong trào phát triển bền vững và nói lên suy nghĩ, nhìn nhận về phong cách sống bền vững.

 

Nghiên cứu khảo sát toàn cầu về phong cách sống bền vững có các đối tác tại 15 nước, trong đó có Việt Nam, tại khắp các vùng các châu lục trên thế giới. vậy Nghiên cứu khảo sát toàn cầu này có thể liên kết và thiết lập mạng lưới toàn cầu với các trường đại học, các viện nghiên cứu và các chuyên gia về phong cách sống bền vững. Chúng tôi mong muốn lớp người trẻ tuổi cuả Việt Nam cùng góp tiếng nói với các bạn trẻ trên toàn thế giới. 

 

Sau khi có kết quả cuả khảo sát toàn cầu, C&E sẽ cùng Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc phân tích, đánh giá và rút ra những bài học kinh nghiệm, cũng như về cách nhìn cuả lớp trẻ về phát triển bền vững, tiêu dùng và sản xuất bền vững, phong cách sống bền vững. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ có được các hoạt động quảng bá tiếp nối như Hội thảo Giới trẻ với Phong cách sống bền vững, phổ biến rộng rãi thông tin kết quả từ Nghiên cứu Khảo sát toàn cầu….. để thúc đẩy và duy trì phong trào một cách bền vững.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *