Chương trình Trao đổi thanh niên về tình nguyện tại thành phố Sassari, đảo Sardinia, Ý

Từ ngày 18-24 tháng 11 năm 2019, đoàn đại biểu Việt Nam 🇻🇳 dẫn đầu bởi đại diện C&E đã tham dự chương trình Trao đổi thanh niên về tình nguyện tại thành phố Sassari, đảo Sardinia, Ý 🇮🇹. Các bạn trẻ Việt Nam được tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến công tác tình nguyện, chiêm nghiệm về vai trò của tình nguyện viên và thảo luận về những vấn đề cộng đồng với các học viên khác đến từ Romani 🇷🇴, Phi-lip-pin 🇵🇭, Peru 🇵🇪 và Argentina 🇦🇷.

Ngoài ra, người tham dự cũng cùng nhau phát triển những sáng kiến tình nguyện tại cộng đồng và đất nước của chính mình.

—–
Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án “CẢM HỨNG CỦA BẠN” được tài trợ bởi Liên minh châu Âu thông qua chương trình Erasmus + nhằm Nâng cao năng lực cho thanh thiếu niên ở các nước ACP, Mỹ Latinh và châu Á.

Dự án có sự tham gia của các tổ chức từ #Rumani – Trung tâm Giáo dục và Tư vấn (#CECIS), #Ý – MV International, Philippines – Viện Giáo dục Toàn cầu về Trao đổi và Thực tập (#IGEEI), #Peru – Brigada De Voluntutions Bolivarianos Del Peru, #Argentina – Circulo Italo Argentino Raices Sardas Buenos Aires Norte và #Việt_Nam – Trung tâm phát triển sáng kiến cộng đồng và môi trường (C&E)

#KA2 #Youth #CapacityBuilding #TheInspirationOfYou #Cecis #Romania #Italy #Argentina #Peru #Vietnam #Philippines #youth #volunteerism
#EUPhilippines #MVI #MVNGO