C&E chia sẻ tại YouthSpeak Forum FTU Hanoi

C&E cùng với YouthSpeak Forum FTU Hanoi: Thế hệ Atlas: Hợp tác vì một xã hội bền vững & Tầm nhìn cho một tương lai bền vững.

Ngày 26/5/2019 Đại diện C&E cô Bùi Thị Thanh Thủy đã tham gia chia sẻ ở chương trình YouthSpeak Forum FTU Hà Nội. Chủ đề chính tập trung vào “Hội thoại vì tầm nhìn bền vững”, xây dựng nội dung cho Sinh viên – Thế hệ trẻ và Doanh nghiệp / Tổ chức – Các nhà lãnh đạo hàng đầu để có các phần tương tác, lắng nghe ý tưởng và cùng nhau hành động để đạt được SDG # 12: Sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm.

Đến với YouthSpeak Forum: Thế hệ Atlas, cô Thủy đã giới thiệu và chia sẻ về mối liên quan giữa lối sống và Biến đổi khí hậu, giữa việc lựa chọn tiêu dùng với các mô hình sản xuất trong tương lai để tiếp thêm động lực cho mỗi cá nhân trên “Hành trình hướng đến Lối sống sinh thái” để cùng chung tay tạo ra sự lan tỏa đến cộng đồng xã hội.