Buổi chia sẻ: Biến đổi khí hậu và phong cách sống

Ngày 21/3/2019 C&E cùng các bạn sinh viên Trường Khoa học tự nhiên tìm hiểu về mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và phong cách sống.

Chỉ với 90 phút, các bạn rất hào hứng lắng nghe về “Lối sống sinh thái”, “Dấu chân sinh thái”, “Challenge for chance”

Lần đầu tiên, 23 bạn sinh viên của Lớp Biến đổi khí hậu đã có những chia sẻ hết sức thú vị sau buổi học cùng với C&E.

Chúng ta đang hành động không chỉ bởi vì chính chúng ta mà chúng ta đang bảo vệ tương lai của mình.