Cuộc thi: Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước lần thứ 5

Cơ hội cho các em học sinh tham gia cuộc thi quốc gia ‘Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước” do báo KH&ĐS phối hợp với Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tài nguyên và Môi trường VN tổ chức. Thông tin chi tiết như sau:

Chi tiết